Ulaşım ve  Trafik Etüdü Ulaşım sistemini ve trafik durumunu analiz ederek, mevcut ve potansiyel trafik akışını değerlendirmek ve ulaşım altyapısının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesini sağlamak amacıyla Ulaşım ve Trafik Etütleri hizmeti verilmektedir.