Şehircilik Hizmetleri

Uygulama ve  Nazım İmar Planları, Çevre Düzeni Planları gibi  hizmetlerimizle, yerleşim alanlarının; katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla gelişmesini sağlıyoruz.